Relasjoner først

By  |  0 Comments

 

Hvordan kan vi drive godt og meningsfyllt menighetsarbeid? Pastor Gene Molway mener å ha funnet nøkkelen.

Av Gene Molway

Relasjonsdrevet arbeid
De siste ti årene har jeg undervist ledere jeg har ansvar for dette; at relasjoner er alt vi har å motivere og støtte mennesker med. Som pastorer og ledere i en non-profit verden, så har vi ikke ressurser som penger, posisjon eller makt til å lede andre. Men vi har den største motivasjonsfaktoren av alle: Relasjoner!

Relasjonsdrevet arbeid er kritisk for den åndelige lederen. Hvordan man relaterer til hverandre er like viktig som saken man arbeider for. Ledere blir ofte fanget til å tro at sluttresultatet er hva som er viktigst. I de årene jeg har drevet med menighetsarbeid, har jeg lært at det er relasjonen mellom de som tjener sammen som varer, og som også produserer best resultat.

Bruktbilbutikk
I flere sammenhenger har min menighet sendt meg til nye og spennende områder for å undersøke muligheten for samarbeid med andre menigheter. Før jeg knapt har rukket å gå av flyet, møtes jeg ofte av entusiastiske ledere som ønsker å jobbe sammen på et nytt prosjekt eller arrangement. Behov blir presentert og planer legges fram for meg som om jeg blir «rekruttert» eller «solgt» noe. Noen ganger føles det som om jeg har kommet inn i en bruktbilforretning. De kjenner ikke meg, og jeg kjenner sannelig ikke dem.

Relasjoner først
Mitt ledende prinsipp er å etablere relasjon først. Det dreier seg ikke om prosjektet eller arrangementet, men menneskene som kanskje skal tjene sammen med oss. Jeg har funnet gode arbeid over  hele verden. De som bare leter etter en god sak, trenger ikke å se langt. Det er saker på hvert gatehjørne i hver nasjon. Jeg ser etter mennesker som har samme innstilling. Trosstyrte og tillitsfulle individer som jeg tydelig kan lytte til, og oppleve at Gud drar hjertene våre nærmere.

Relasjonsdrevet menighetsarbeid skaper innflytelse gjennom et elskende fellesskap. Da, og bare da, kan vi jobbe sammen for å få til oppgaven som ligger foran oss. Årsaken til at enkelte ledere ikke liker relasjonsdrevet arbeid, er fordi det tar mer tid. Oppgaver og arrangement kan evalueres raskt. Så fort ressurser er fordelt, kan følelsen av «se hva vi fikk til» fylle atmosfæren på kort tid. Det er som å bevege seg i køen på McDonalds hvor vi varmer menighetsarbeid i en mikrobølgeovn.

Suksessfullt menighetsarbeid
Spørsmål må stilles. Konsentrert lytting må gjøres. For at et samarbeid virkelig skal være en suksess, må kjærlighet være i dets DNA! Suksess måles ikke bare gjennom hva du gjorde, eller hvor fort du gjorde det, men med hvem du gjorde det!  Å elske hverandre er en vital ingrediens i alt suksessfullt menighetsarbeid (Joh 13:34-35). Prøv å sette relasjoner først… Lytt nøye… deretter gjør arbeidet.

 

Gene Molway er medpastor i Mariners Church i Irvine, California, og er en av sorthvits eksterne bidragsytere.