Ekte kjærlighet og godhet er mangelvare

By  |  0 Comments

Sokneprest Morten Edvardsen mener at alt starter i tilbedelsen. 

Tekst og foto: Steffen Mollestad

 

– Viseratmenneskerforvandles itilbedelsen.Menneskerreises opp fordi Den Hellige Ånd virker, sier Morten Edvardsen, sokneprest i Gulset kirke i Skien.

Han gikk lenge med en lengsel i hjertet, samtidig som han ikke helt visste hva denne lengselen konkret var etter. Gud ga Morten en bønn: «Gud, forløs mer av tilbedelsen.» Denne bønnen ba han og medarbeiderne hans lenge. Etter en tid resulterte det i bønnemøter før gudstjenestene.

– Ungdommer kom klokka ni for lovprisningog bønn, og dette har blitt fast i Gulset kirke. Nå samles det 20–30 mennesker før gudstjenestene, sier han.

Han mener at mennesker kan få til å gjøre kirken ganske bra, ha profesjonelle møter og få et ungdoms- arbeid til å gå rundt. Men bare Gud kan forvandle hjer- ter. Dette er frukten av tilbedelse, i følge soknepresten.

– Det er dette som er utgangspunktet for arbeidet i Gulset kirke i dag. En kirke som er fylt av begeistring og kjærlighet.

Den profetiske gaven

En kveld i måneden inviterer soknepresten ven- ner og bekjente hjem. Det er en kveld med mat og sosial hygge, men først og fremst en kveld i tilbedelse. De som har noe på hjertet får dele det, samtidig som fokuset på å dele ordet fra Bibelen er tydelig. Her kan man også be og profetere over hverandre. Og det er særlig den profetiske gaven Morten brenner for.

– Når man våger å tale, så lar Den Hellige Ånd deg velge helt presise ord som blir til gylne nøkler i men- neskers liv, sier han med stor glød i stemmen.

Men Morten forteller at den profetiske gaven er avhengig av trening, og at det handler om å gå ut med den autoriteten og frimodigheten som er i Jesus Kristus. Morten refererer til Bibelen når han forteller at herligheten som Gud ga Jesus, ga Jesus videre til oss. – Vi har trodd på tilgivelsen lenge,men vi må også begynne å tro på alt det andre som hører med. Den herligheten som var over Jesus, er over oss også.

Riket på jorden, som i himmelen

Edvardsen forteller om et besøk i menigheten Bethel Church i Redding, USA.

– Det var som å ha lest en reiseguide,også var jeg plutselig der reiseguiden hadde fortalt om. Jeg erfarte det jeg hadde lest om i Bibelen.

Det Morten hadde erfart og sett stykkevis hjemme, fikk han nå se i en menighet som levde som om himmelen var på jorda.

– Det handler om å la Guds kjærlighet bli forløst i vårt fellesskap, forklarer han ivrig.

Han forteller videre om en kultur fylt av godhet og kjærlighet, som igjen gjorde at man følte seg vel. Dette gjorde at menneskene vokste til den beste utgaven av seg selv, og det i en atmosfære basert på kjærlighet og godhet.

– Det er ingen annen plass vi blir så gode,som når vi er i relasjon til mennesker som vi er likt og elsket av. Slik er Jesus også.

Fokus på Gud

Morten forklarer at fokus på Gud er helt avgjørende, og at under og helbredelser er frukt av at Gud får lov til å slippe til.

– Det er derfor jeg jobber i menighet. Det er derfor jeg driver dette arbeidet. For å kunne se at det som står i Bibelen blir virkelighet. Så jeg reiser tilbake til Bethel Church om ikke lenge, smiler Morten.

Denne inspirasjonen har bidratt til at han har blitt mer opptatt av relasjonen til Gud. – Hver dag starter jeg med en time bønn og tilbedelse. Det er pulsslaget i livet mitt og for tjenesten i kirken. Og det sier jeg til alle medarbeiderne. Det viktigste du gjør, er å be og tilbe.

Fokuset i kirken handler nå mer om å bygge relasjoner. Om man ikke liker preknene til Morten, spiller det ikke så stor rolle for ham. Det avgjørende er heller at det gir mat til det åndelige livet hos hver enkelt.

– Når jeg preker har jeg ikke som mål å servere en ferdiglaget rett, men å gi noen ingredienser som kan skissere hvordan retten blir når den er ferdig.

Kirkens funksjon

Soknepresten forteller at han ønsker at kirken skal være kjent som plassen hvor folk er gode mot hverandre og elsker hverandre, og at menneskene som er i kirken blir kjent for å være de som sprer godhet.

– Ekte godhet og kjærlighet er mangelvare. Den mangelvaren får vi av Gud i utømmelige kilder, sier Morten.

Menighet betyr to ting for soknepresten: Trening og trøst. Menighet handler om å komme sammen der man trenger trøst og fellesskap. Samtidig er menighet trening.

– Kirken skal være en plass hvor man blir utrustet, frimodig med gavene sine, hvor man kjenner at Gud gir et kall, slik at man kan gå ut og leve det livet man er ment å leve.

Morten forteller videre at Gud er like mye til stede hos kasseansatte på Rimi, hos bussjåføren, direktøren, eller hos ham selv i hans arbeid som prest. Men det er likevel en stor forskjell. Menneskene som går i menig- heten og kirken kan nå ut der hvor han ikke kan. Hvis menneskene hadde benyttet de mulighetene, hadde det betydd mye for sognepresten i Gulset kirke.

– Det er drømmen min, avslutter Morten Edvardsen.