Salt Bergenskirken

By  |  0 Comments

Høsten er en tid hvor mange flytter inn til storbyene.

 

Flytting betyr også at man må begynne å lete etter en ny menighet å gå i . For å hjelpe dere litt på vei, har sorthvit spurt en rekke storbymenigheter om hvordan de tar imot studenter og nye. Første ut var Salem Bergen. De kan du lese om ved å trykke på denne linken.

 

Idag er det nok en bergenser vi skriver om, nemlig Salt Bergenskirken. Vi fikk Tonje Fyhn, pastor i menigheten til å svare på våre spørsmål. I morgen kan du lese om Intro Oslo. Lykke til med menighetsshoppingen!

 

Hvem kommer til møtene deres, er det mange studenter?

Vi har to gudstjenester – en klokken 16 og en klokken 19 hver søndag. På 19-gudstjenesten er det for det meste studenter og unge voksne, mens 16-forsamlingen består av både studenter, barnefamilier, og voksne.

 

Hvordan blir jeg kjent med nye hos dere?

Vi har et område bak i salen som vi har kalt for “Connect”, hvor det står noen klare til å hilse på deg, svare på spørsmål, og hjelpe deg videre i prosessen av å slå deg ned. Ellers er det et veldig godt tips å bli med i et gudstjeneste-team og i en Life-gruppe – altså en smågruppe som møtes hjemme hos hverandre i løpet av uken.

 

Hvordan er en typisk gudstjeneste?

Gudstjenestene våre begynner med lovsang, fordi vi ønsker å rette fokuset oppover mot Gud før vi gjør så mye annet. Lovsangen vår er energisk og enkel å henge seg på. Deretter ønsker møteleder velkommen, så har vi kanskje et intervju eller et medie-innslag, før vi tar opp en kollekt. Det aller meste av forkynnelsen vår skjer i tråd med et overordnet tema som vi holder på med i noen uker av gangen. Forkynnelsen er bibel-basert, og søker å være praktisk anvendelig og relevant, for å bygge den enkelte troendes hverdagsliv i etterfølgelsen av Jesus.

Tonje Fyhn er pastor i Salt Bergen med ansvar for 19-Gudstjenestene

Tonje Fyhn er pastor i Salt Bergen med ansvar for 19-Gudstjenestene

 

Skjer det noe utover søndagsmøtene?

Vi har Life-grupper, altså smågrupper, i hjemmene i løpet av uken. Ellers treffes de ulike teamene til planlegging av og til, og vi arrangerer kurskvelder for ledertrening eller for de som er interesserte i å bli et aktivt medlem. I løpet av året har vi arrangementer som enten samler hele menigheten, som høstkonferansen vår og julebordene, og andre arrangementer som retter seg mot spesifikke grupper, som student-tur, samlivsseminar eller familieleir.

 

Hva skiller dere fra andre menigheter i byen?

Noe av det vi er mest opptatte av som kirke er å ikke bli interne, hverken i kommunikasjonsform eller omgangsform. Derfor holder vi åpenhet og inkludering høyt i vår kultur. Man skal kunne komme til Salt uten å kjenne noen, og allikvel raskt oppleve tilhørighet gjennom å bli sett og inkludert for den man er. Det å være inkluderende i kommunikasjonsform handler om at vi ønsker å være en ny menighet for en ny generasjon. Vi ønsker at det skal være en gjenkjennelsesfaktor for dem som kommer på gudstjeneste hos oss som ikke har vært i kirke før, gjennom at musikken, mediaproduksjonene og kommunikasjonsformen vår er enkel, fengende og inspirert av den større kulturen vi er en del av. Samtidig er selve budskapet ufravikelig fundert på troen på Jesus og hans tilstedeværelse i våre liv i dag.

 

 

Er det mulig å få seg en tjeneste i menigheten? Hva slags?

Det er en bredde av muligheter for å vokse i tjeneste, kall og talent hos oss. Søndagsteamene strekker seg fra teknikk, som lyd, lys og skjerm, til barnekirke, lovsang, vertskap, tolking og kafé. Vi har et dyktig mediateam som jobber med det visuelle uttrykket og med videoproduksjoner, og vi har et solid smågruppe-arbeid hvor den enkelte kan få vokse og få trening i å lede andre mennesker.

 

 

Hvordan hjelper dere meg å vokse som kristen?

Salt bergen hovedVi tror at det beste vi kan gjøre for enkeltmennesket er å utruste denne til å leve hverdagen sin i etterfølgelsen av Jesus. Vi tror det skjer gjennom å “åpne” opp Bibelen for folk gjennom praktisk forkynnelse på gudstjenestene, å skape et rom på gudstjenestene som åpner opp for Guds-opplevelser, og å tilby småfellesskap hvor den enkelte kan dele av sin tro, bli oppmuntret i sin personlige vandring, få forbønn og vokse i sine åndelige gaver. Når mennesker deltar jevnlig i fellesskapet og jevnlig setter av personlig tid med Gud, tror vi man uunngåelig vil vokse som kristen.