Intro Oslo

By  |  0 Comments

Intro Oslo

Tredjemann ut i vår menighetsshopping-serie er Intro Oslo hvor vi har spurt pastor David Hasseløy. Bor du i regnbyen Bergen, kan du lese om Salt bergenskirken eller Salem Bergen. Imorgen beveger vi oss nordover til Trondheim.

 

Hvem kommer til møtene deres, er det mange studenter?

I kirken hos oss kommer det mange slags folk. Brorparten er mellom 20 og 40 år, og studerer, eller er småbarnsforeldre i jobb, i alt fra mediabransje til håndtverkerbedrifter.

 

Hvordan blir jeg kjent med nye hos dere?

Du kommer kl1045 og mingler og drikker kaffe, samt blir igjen etter møtet for å gjøre akkurat det samme. Ellers blir du med i en life/smågruppe, eller på et team. I lifegruppe har du potensielt 6-12 nye venner fra første uken etter du har signet deg opp!

 

Hvordan er en typisk gudstjeneste hos dere?

Festfyllt. Lovsang med fullt øs. Bønn, litt smalltalk og intervjuer med folk fra kirken om deres hverdag, tale/hverdagsrelatert bibelundervisning, samt bønn på slutten.

 

Skjer det noe utenfor søndagsmøtene?

Jepp. Lifegrupper ukentlig, og “insidesamlinger”, kalt Heart&Soul, 2-3 ganger i halvåret. Jentene har også noe vi kaller for “sisterhood” samlinger.

Jentene kan å pynte til "Sisterhood"-samlingene

Jentene kan å pynte til “Sisterhood”-samlingene

 

Hva skiller dere fra andre menigheter i byen?

Jeg tror at mange menigheter og kirker i byen har et felles hjerte om å koble folk med Gud. Vi er kjent som en kirke for de som ikke er så vant til å gå i kirken, og drømmer om å være en kirke der du får en skikkelig gudstjenesteopplevelse, like fullt som at kompisen din forstår det som blir sagt, og får en sjanse til å forstå hvem Jesus er.

 

Ellers har vi et stort fokus på at kirke er mer enn søndag. Vi brenner for den vakre klisjeen om at; “Kirken ikke er noe vi går til, men noe vi er”. Derfor er vi svært opptatt av at du skal få venner og dele livet med noen i Intro, gjennom lifegrupper, men og gjennom å dele livet i hverdagen.

 

Er det mulig å få seg en tjeneste i menigheten? Hva slags?

Ohjess! Media, Musikk, Teknikk, Kidz, Logistikk, kafe/servering, dekor, produksjon etc.

 

Hvordan hjelper dere meg å vokse som kristen?

David Hasseløy, pastor i Intro Oslo

David Hasseløy, pastor i Intro Oslo

Vi hjelper deg gjennom at alt fra søndagsmøter og lifegrupper, til kurs i alt fra basiskunnskap til ledertrening, og ikke minst gjennom personlig oppfølging av gruppelederen din. Vi gir deg også sjansen til å vokse gjennom å delta i team og lifegrupper, samt oppmuntrer deg og hjelper deg til å vokse med Gud på privaten.