Storsalen Oslo

By  |  0 Comments

Storsalen Oslo

Vi fortsetter vår serie om å finne en menighet med Storsalen i Oslo. Vegard Husby, leder og prest for denne kirken har svart på spørsmålene.

 

Er du i Oslo, kan du også lese om Intro og Filadelfiakirken. Gå til forsiden for å lese om menigheter i Bergen, Trondheim og Kristiansand.

 

Hvem kommer til møtene deres, er det mange studenter?

 

Et klart flertall av de som tilhører Storsalen menighet er unge studenter. Utover dette har vi mange barnefamilier og noen eldre.

Vi ønsker å være en menighet for alle generasjoner, samtidig opplever vi at Storsalen menighet har et spesielt kall til å nå unge mennesker.

 

Hvordan blir jeg kjent med nye?

De første ukene av hvert semester har vi en “Velkommen hjem”-aksjon der vi har masse ulike aktiviteter hvor nye folk kan bli kjent med oss som har vært en del av menigheten lenge.

Vi inviterer også nye hjem på middag hos “veteranene” i menigheten.

 

Utover dette er det å bli med i smågruppe eller å få seg en tjeneste i menigheten nøkler  for å komme seg “på innsiden” av fellesskapet.

Vegard Husby, prest og leder i storsalen menighet

Vegard Husby, prest og leder i storsalen menighet

 

Hvordan er en typisk gudstjeneste?

Fast liturgi med stort rom for fleksibilitet og mye lovsang. Vi har tre gudstjenester hver søndag. De skiller seg noe i form, antall og aldersspenn, men de har alle den samme forkynnelsen.

 

Skjer det noe utenfor søndagsmøtene?

 

Ja, her er det masse som skjer uken igjennom. Smågrupper, kurs, misjonale fellesskap, diakonalt arbeid, Jam, menighetsturer, kor, dansing, veiledning, for å nevne noe.

 

Hva skiller dere fra andre menigheter i byen?

Det er alltid vanskelig å plassere kirker i båser. Vi er opptatt av at alt vi er og gjør kommer ut av det Jesus har gjort for oss. Vi ønsker å være hverdagslige disipler av Jesus.

 

Jeg håper Storsalen kjennetegnes av tre ting: tydelig forkynnelse, et integrert disippel-fokus og evne til innovasjon.

 

Er det mulig å få seg en tjeneste i menigheten? Hva slags?

 

Ja! Her har vi massevis av ulike tjenester. Jeg mener vi har noe som kan passe for enhver. Vi har selvsagt mange tjenester knyttet til gudstjenester og andre samlinger i Storsalen, men vi har også et sterkt ønske om å bety en forskjell i Oslo og i Bangladesh (misjonsprosjekt).

 

Hver uke er vi ute i Oslos fengsler og i Oslos gater – hos de som trenger oss mest.

 

Hvordan hjelper dere meg å vokse som kristen? 

 

Først og fremst gjennom smågrupper, utrustningskurs, bevissthet på vårt kall til misjon og grundig, sentral forkynnelse.