Ukvalifiserte ledere

By  |  0 Comments

Mange menighetsledere ansetter feil type medarbeidere.

Vi har alle forskjellige styrker og ikke alle kan være spiss på banen. Uansett hva moren din sa, så kan du ikke bli «hva du vil». Alikevel ser jeg mange senior-pastorer og toppledere i næringslivet som rutinemessig ansetter ukvalifiserte personer i ledende nøkkelposisjoner. Dette er en av de største feilene jeg ser kirker gjør. Det er flere årsaker til at de gjør dette.

Det er enkelt. Ukvalifiserte ledere skaper ikke konflikt eller spenning. De fører heller ikke med seg inspirasjon, feedback eller andre motiverte personer i teamet.

Det er kontrollerbart. Ukvalifiserte ledere tar ordre. De tar imidlertid ikke avgjørelser, ønsker kreativitet velkommen eller bygger team.

Det er frykt-basert. Ukvalifiserte ledere utfordrer aldri den usikre pastoren eller lederen. De kan kanskje ansette, men ikke inspirere folk og har dermed dårlig evne til å knytte frivillige inn i arbeidet.

Hvordan avdekker man så ukvalifiserte personer?

1. De kan alt. Desto svakere lederen er… desto mer kan de. Faktisk kan det virke som om de ikke har bruk for andre. Effektive ledere er det stikk motsatte. De involverer andre når de snakker om oppgavene, bygger sterke team og er avhengige av de.

2. De er alltid opptatt. Å lede en tjeneste eller forretning er tidkrevende og fører noen ganger til total utmattelse. Hvis man ikke har tid til andre, mister man poenget. Effektive ledere prioriterer høyt å koble seg på andre team og personer fordi de leder mennesker, ikke oppgaver eller program.

3. Deres opplevelse av andre er negativ. De klandrer kontinuerlig andre og kaster ofte andre over bord når ting ikke går etter planen. Effektive ledere søker det positive og ser etter suksess hos andre. De fokuserer på hva som har blitt gjort på en god måte og bygger videre på det.

4. De har ensidig samhandling. De kommuniserer kun ovenfra og ned. Gjennom skriftlige evalueringer og / eller rapporter… og elsker å poengtere at det er de som bestemmer. Effektive ledere samhandler med sine team, er en ressurs for teamets medlemmer og nyter å skryte de opp i skyene og gi de kred for arbeidet. De oppnår suksess sammen!

5. De gjentar seg selv gang på gang. De eliminerer eller sier opp folk under seg  kontinuerlig, bare for å erstatte de med lignende personer… og denne syklusen gjentar seg. Effektive ledere beholder teamet sitt over lang tid, hvilket gir sikkerhet til både teammedlemmene og menigheten.

Tekst: Gene Molway Foto: Sorthvit