Et solid fundament

By  |  0 Comments

Sannheten vi tror på, må uttrykkes i vårt hverdagsliv. Hvis ikke, blir de bare tomme ord og slagord uten verdi. 

Jeg er overrasket over hvor lite vi studerer og underviser om de grunnleggende sannhetene i bibelen. Det vi vet er sant (Joh14:16) driver oss, gir oss påfyll og holder oss gående som ledere. Vår åndelige bensintank kan ikke gå tom ved at vi fyller den med de siste metodene innenfor menighetsvekst. Å ha en en sak å jobbe for, er en solid motivator. Men selv de største saker blir utvannet hvis det ikke er bygd på et solid fundament. Kjærlighet sies ofte å være den ultimate kraft for å drive oss, men dersom kjærligheten ikke står fast på en solid grunn av bibelske sannheter, vil den også feile.

 

De sannhetene som Jesu etterfølgere har stått, kjempet og til og med dødd for er kritiske for å holde tanken full. Da er man klar og har evnene til å lede når ting blir vanskelig. Jeg vil oppmuntre alle ledere på det sterkeste som følger Jesus om å kontinuerlig gå igjennom skriftens grunnleggende sannheter. Vær beredt på å forsvare sannheten (1Pet3:15-16)  som vises gjennom våre liv og uttrykt med ydmykhet og respekt. Et godt fundament er viktig i alle livets områder og spesielt for ledere. Når idrettslag vinner et mesterskap, referer de ofte til “de grunnleggende fundamentene” som førte de til seier. Hva er så de grunnleggende sannheter som vi burde besøke ofte og vedlikeholde for å bli gode ledere?

 

Hva med å starte med disse:

 

Jesu autoritet

Bibelen lærer oss at Jesus er den fulkomne og unike åpenbaringen av Gud. Vi trenger å legge våre liv under Hans autoritet hver dag. (Kol1:15)

 

Syndserkjennelse

Vi er dømt til døden men har blitt gitt evig liv ved Jesu nåde. Det er viktig å huske at vi trenger å bli reddet fra synden (Ef2:1)

 

Gud har kontroll

Han skapte verden og regjerer over den. Gud virker også de gangene vi ikke forstår det og han kommer snart tilbake.

 

Prioritere evangeliet

Det kjæreste og mest dyrebare vi kan gjøre for andre er å fortelle om evangeliet. God helse og lykke er fint men troen på Kristus og evig liv er det viktigste (Joh14:7)

 

Bibelens autoritet

Skriften står høyere enn våre egne ideer, erfaringer og tradisjoner. Det er bibelen som gir oss autoritet til å handle i Jesu navn (2Tim3:16).

 

Det finnes flere fundamentale sannheter, men å stå rotfestet i disse er en god start på et solid fundament som vil holde deg motivert og på rett spor.

 

 

Av Gene Molway.

 

Gene er hovedpastor i Salt Church, Laguna Beach California. Han har tidligere vært pastor i Mariners Church California. Foruten sin pastortjeneste, driver han evangeliseringsarbeid i Russland, Ukraina, Honduras, Sri Lanka og Thailand.