Erobre verden

By  |  0 Comments

Bethel Live For The Sake Of The World/Bethel Music 

 

4/7 Bethel er på mange områder

en innflytelsesrik menighet, spesielt i norsk sammenheng. Flere og flere norske studenter går på bibelskolen til Bethel Church, mange nordmenn reiser dit på konferanser og mye av dagens lovsang er hentet herfra.

Så er altså Bethel Church ute med ny plate, og for de av dere som forventer en nyskapende revolusjon i lovsangsmarkedet, er det bare å smøre seg med tål- modighet. Sånn sett er det lite nytenkende kreativitet å finne på «For The Sake Of The World».

Men lovsang er ikke til for å sette det musikalske i fokus, ei heller tekstmessig for så vidt. Lovsang er til for å få et møte med en levende Gud, en atmosfære hvor den som tilbes og den som tilber møtes. Og det er ikke til å legge skjul på at Bethel formidler denne nærheten med sin musikk.

Mye av fokuset i tek- stene er å nå ut. I tittellåten synges det blant annet «For the sake of the world, burn like a fire in me, light a flame in my soul, for every eye to see». Bethel vil ut i verden, de vil møte folk som ikke kjenner Jesus, med utgangspunkt i Jesus selv. Platen er fin nok, med gode låter, men fra et mu- sikalsk perspektiv blir det hele litt kjedelig. Men flere av sangene blir nok å finne i flere menigheter i Norge i framtiden.

Beste låter: «To Our God», «Closer», «I’ll remember you» og «For The Sake Of The World».

Ole Severin Pedersen