Salem Bergen

By  |  0 Comments

Er du ny i byen og lurer på hvilken menighet du skal gå i?

Da er det bare å følge med på sorthvit.no fremover. Vi har spurt en rekke menigheter i Norges største studentbyer om hvordan de tar imot deg som er ny.

 

Først ut er Salem, Bergen. Hvor vi har vært i kontakt med ungdomsleder Christian Lilleheim. Neste menighet fra samme by, Salt Bergenskirken, kan du lese om imorgen.

 

 

 

Hvem kommer til møtene deres, er det mange studenter der?

 

I Salem har vi studentmøter lørdag kveld kl. 19.30. Her kommer hovedsakelig studenter i alderen 18 – 30 år. På hvert lørdagsmøte kommer det en plass mellom 220 og 250 studenter. I tillegg har vi gudstjenester på søndagen kl. 11.00. Aldersspennet her er fra barnevogn til pensjonist, og mange av studentene som går på lørdagen kommer innom her også. Vi er én menighet som arrangerer to møter med forskjellige former. På den måten kan vi nå flest.

 

Hvordan kan jeg bli kjent med nye?

 

I oppstarten av semesteret har vi en bli-kjent-måned i Salem for nye og gamle studenter. Vi arrangerer 17 forskjellige aktiviteter på kveld/ettermiddag for at vi i menigheten skal få bli kjent med de nye som kommer i høst. Her kan vi nevne fjellturer, filmkvelder, FIFA-turnering, Beachvolley og andre aktiviteter i massevis. Noe for enhver. Opplegget kan en faktisk sjekke ut ved å søke opp gruppen «bli kjent-måned i Salem» på Facebook. Her finnes fullt program.

 

I tillegg til bli kjent-måneden vil folk som kommer på møtene våre for første gang alltid ha muligheten til å få et gavekort i kaféen og sette seg ned og snakke med rutinerte Salem-folk som har det å ta imot nye som sin tjeneste i menigheten. Det er alltid noen som vil hilse på deg og snakke med deg. Eventuelt kan du også melde deg på i en smågruppe. Da vil du bli satt opp i en smågruppe sammen med andre som går i Salem. Her er det lettere å bli kjent i og med at en er mellom 5-8 personer. Smågruppene samles rundt om i hjemmene i ukedager og er en viktig del av Salem sitt arbeid for å bevare og utruste alle som går der.

 

Hvordan er en typisk gudstjeneste hos dere?

 

Vi begynner kvelden med et bønnemøte som er åpent for alle kl. 19.00.  På studentmøtene kjører vi fullt band og flere forsangere. Vi bruker en fin

Christian Lilleheim, ungdomsleder. Foto: Silje Måseide

Christian Lilleheim, ungdomsleder. Foto: Silje Måseide

blanding av moderne lovsanger (både engelske og norske) og gamle salmer som vi «jazzer» opp litt. Hovedsalen vår som er stor og flott er rimelig ny og har fine fasiliteter for lyd, lys og bilde. Møteleder har som regel en uformell og fin tone og legger opp til en møteform som har forkynnelsen i sentrum av det som skjer. Vi har alltid mulighet for å gå til forbønn etter talen. Annenhver lørdag har vi nattverd sammen. Etter møtet er kaféen åpen og folk blir igjen utover kvelden for å snakke og ha fellesskap.

 

Skjer det noe utover søndagsmøtene?

Som nevnt har vi lørdagsmøtet for studenter kl 19.30. og smågrupper i ukedagene. Noen grupper samles en gang i uken, andre samles annenhver uke. Vi starter opp med Alpha-kurs hver onsdag fra og med 4. september. Dette er gratis og gir en god innføring i den kristne tro på en enkel måte.

 

Utover dette har vi også «hyggestunden» som er et fellesskap for eldre i menigheten. Vi har også et nærmiljøsenter hvor vi arrangerer norskkurs, datahjelp for eldre, deler ut boller i Nygårdsparken mm. Her kan en ha en tjeneste og bli med. Annet er åpen barnehage noen dager og i tillegg kan en bli med i forskjellige tjenestegrupper inn mot lørdagsmøtet eller mot KRIK-arbeid i Bjørgvin fengsel. Disse tjenestegruppene samles regelmessig for å planlegge.

 

Vi har et arbeid som favner om alt fra barn til eldre. Mange aktiviteter skjer også én gang i året. Sjekk ut salem.no for å se program.

 

Hva skiller dere fra andre menigheter i byen?

 

Salem har et unikt fokus på misjon. Vi er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og dette preger vårt fokus på misjon. Hvert år samler vi inn alle kollekter til et misjonsprosjekt i et av våre misjonssland. I år samler vi inn penger til NLMs arbeid i Kinaregionen. Vi har også fler i menigheten som har vært ute som misjonærer eller som er ute som misjonærer. Disse husker vi på i forbønn. Dette misjonsfokuset er noe vi vil løfte frem.

 

Vi er også forskjellig på den måten at vi er en stor menighet. Vi har utrolig mange frivillige medarbeidere og forskjellige tjenestegrupper. Samtidig vil vi være en nådegavebasert menighet som er åpen for nye tjenester som du måtte ha lyst til å ha. Det er viktig for oss at de som går i Salem trives der og at de kan ha en tjeneste som de liker. Så selv om Salem er en stor menighet, ønsker vi at du finner deg til rette i et lite tjenestefellesskap.

 

Er det mulig å få seg en tjeneste i menigheten? Hva slags?

 

Vi er, som sagt, en nådegavebasert menighet. Det vil si at vi ønsker at de som går i Salem skal få rom til å finne ut av hva som er deres nådegave og bruke den i en tjeneste. Vi har flere tjenestegrupper som alltid trenger folk (lyd, lys, bilde, forbønn, lovsang, band, vertskap, tolk, kafé, grafisk, film, søndagsskole, tenåringsarbeid, norskkurs, datahjelp for eldre, bære stoler, arrangere quiz, you name it.) I tillegg er det flere som har kommet til oss og sagt «jeg er god på dette, og kan starte opp en tjenestegruppe.» Slike forslag backer vi opp og gir oppfølging slik at flest mulig kan få en tjeneste de trives godt med. Dersom Salem blir din menighet, vil vi så godt vi kan legge til rette for at du kan bruke din nådegave i Salem.

 

Hvordan hjelper dere meg å vokse som kristen? 

 

Den viktigste måten vi hjelper folk å vokse som kristne er gjennom en god forkynnelse. Vi legger opp forkynnelsen slik at mennesker kan komme til tro og vokse i tro. Gjennom en Jesus-sentrert forkynnelse som alltid tar utgangspunkt i Bibelen, så vil mennesker i Salem vokse som kristne.

 

De som går fast i Salem vil også oppleve å vokse som kristne gjennom den tjenesten de har. Her får de tjene med sin nådegave og de får et fellesskap med tjenestegruppen sin som vil gi vekst. Smågruppene er også noe å trekke frem her. I smågruppene kan en dele det som er vanskelig i livet og hjelpe hverandre med oppmuntringer, Bibelord og forbønn.

 

Vår visjon i Salem er «Vinne, Bevare, Utruste og Sende – til Guds ære.» Vårt mål er altså å vinne nye mennesker,  bevare de som er kristne og utruste dem, la dem vokse i tro, og sende dem med budskapet om Jesus. Alt dette skal skje til Guds ære.

Sjekk ut vår facebookside www.facebook.com/salemung

 

 

 

Hovedbilde: Ole Kristian Sindland, fra bli kjent måned i Salem.