Naturlig Optimist

By  |  0 Comments

 

7.000 mennesker forlater Europas etablerte kirkesamfunn hver uke. 250.000 byer og landsbyer er uten en kristen menighet.

Christian Schwarz (47) har utført helsesjekk på tusenvis av europeiske menigheter. Han ser fortsatt tegn til liv.

Det hviler tilsynelatende mørke skyer over Europas kirker og menigheter. 7.000 mennesker forlater Europas etablerte kirkesamfunn hver uke. 250.000 byer og landsbyer er uten en kristen menighet. Time Magazine har gått så langt som å kalle Europa det åndelig sett «mørkeste» stedet i verden.

På en bondegård på den tyske landsbygda, ikke langt fra den danske grensen, bor og jobber Christian Schwarz. Han er ikke sikker på om det står så dårlig til med europeiske kirker som mange hevder. Gjennom organisasjonen «Naturlig
Menighetsutvikling» har han tatt «helsesjekk» på flere tusenmenigheter. Og livstegnene er mange.

Kvalitet før kvantitet
– Det er riktig at antallet nominelle kristne, mennesker som er kristne i navnet, er i tilbakegang. Men er det riktig at forpliktet
etterfølgelse av Jesus virkelig er i tilbakegang i Europa,spør Schwarz og lar spørsmålet henge i lufta.

Som forsker er Schwarz opptatt av å støtte sine uttalelser på fakta. I denne sammenhengen har han ikke noe tallmateriale
å bygge sine uttalelser på.

– Det er langt vanskeligere å måle «ekte forpliktelse» enn tilhørighet til et kirkesamfunn. Men min opplevelse er at levende
kristendom er på frammarsj i Europa, på lik linje med resten av verden. Han tror Naturlig Menighetsutvikling er én av grunnene
til at mange europeiske kirker er sterkere i dag, enn for bare noen år siden.

– I Naturlig Menighetsutvikling stiller vi ikke engang spørsmålet om hvordan menigheter kan øke sitt antall
møtebesøkende. Vi fokuserer i stedet på å utvikle kirkens kvalitet på åtte grunnleggende områder, og heller overlate resultatene
til Gud. Når kvaliteten økes på en målbar måte, får det også en kvantitativ effekt.

«Kjedelige greier»

Lederskap møter Christian Schwarz på Gardermoen. Han er på gjennomreise fra boklansering i Harstad til Hamburg.
Hans nye bok «Fargelegg din verden med naturlig menighetsutvikling» ble utgitt på norsk i juni. Ti prosent av norske menigheter
har til nå arbeidet med Naturlig Menighetsutvikling, og målt menighetens sunnhet. At organisasjonen han i dag leder skulle arbeide i mer enn 70 land over hele verden, og innen alle kristne konfesjoner, var for noen år siden langt utenfor Schwarz’ rekkevidde.

– Fra det øyeblikket Gud viste meg hva kirken egentlig var ment å være, har jeg ønsket å hjelpe kirker til å vokse i både
kvalitet og kvantitet. I dag er 50.000 kirker involvert i Naturlig Menighetsutvikling,grunnlagt på forskning, bibelske prinsipper og relasjoner.

–Egentlig ganske kjedelige greier, sier Schwarz og ler. Han innser at han må skuffe dem som hadde håpet på menighetsvekst
gjennom store konferanser, storslåtte strategier og inspirerende kjendispredikanter.

– Vi ønsker ikke at menigheter skal involvere seg i Naturlig Menighetsutvikling fordi en eller annen kristen guru har bedt dem om det; vi ønsker at de skal involvere seg fordi de er overbeviste i sine hjerter og hoder. Denne prosedyren gjør nok prosessen noe mer langvarig, men det har gitt nettverket vårt en bemerkelsesverdig stabilitet.

Lite makt
Naturlig Menighetsutviklings hovedkvarter er like lite prangende som arbeidsmetoden; en gammel låve fungerer som
kontorlokale.

– Vi har det vi trenger, smiler Schwarz og fortsetter:

– Vi har elektrisitet, innlagt vann og Internettilkobling. For ikke å glemme den største skatten, som er vår relasjon til
tusenvis av kristne over hele verden.

– Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
– Jeg har ingen formell autoritet til å fortelle andre hva de skal gjøre. Våre nasjonale partnere, kirker og medarbeidere utfører det jeg foreslår fordi de tror på visjonen. Hvis du ser på min lederautoritet i et formelt perspektiv, kan du kanskje si at jeg ikke har så mye makt. Men det strømmer en fantastisk kraft gjennom nettverket vårt, en kraft som er ment å
utruste så mange kristne som mulig.

– Hva gjør du for å vokse og utvikle deg som leder?
– Jeg har funnet ut at hvis jeg både utvikler mine lederskapsevner og mine «åndelige muskler», må jeg konstant forlate min egen komfortsone. Derfor har jeg spurt ni ledere fra ulike land og vidt forskjellige kirkelige sammenhenger om å være mine åndelige veiledere. Blant disse mentorene finnes både en russisk-ortodoks prest og en Vineyard-leder, en katolikk og en baptist, en liberal og en fundamentalist, vestlige og ikke-vestlige.
– Jeg møter disse på fast basis, gjerne via videokonferanse. Jeg hadde selvfølgelig følt meg mer tilpass med å velge mentorer som er mer lik meg – men da ville jeg ikke ha vokst, sier han.

Likt og ulikt
Denne tverrkirkelige holdningen preger også Christian Schwarz’ arbeid. Selv ønsker han å fokusere mer på likhetene enn forskjellene, og mener Naturlig Menighetsutvikling bygger på universelle prinsipper.

– Dette er prinsipper som fungerer i menighetene våre enten
vi liker det eller ikke. Schwarz har av dette utviklet åtte tegn på kvalitet i en menighet: Utrustende lederskap, nådegavebasert tjeneste, engasjert trosliv, hensiktsmessige strukturer, inspirerende gudstjenester, livsnære grupper, behovsorientert evangelisering
og varme relasjoner.

– Både katolikker og lutheranere har en felles grunn som kristne. Mange menigheter over hele verden har nå plukket
opp Naturlig Menighetsutvikling-språket som et redskap i meningsfull økumenisk dialog.

Ingen guru
Som leder for Naturlig Menighetsutvikling har ikke Christian Schwarz kun ansvaret for sin egen utvikling og de kontoransatte
på den tyske landsbygda. Bøkene og seminarene hans har også stor innflytelse over ledere, prester og pastorer. Ikke minst påvirker Naturlig Menighetsutvikling de strategiske valgene for menigheter verden over.

– Jeg prøver å følge det samme prinsippet som jeg lærer andre; mål ikke din effektivitet ved å utelukkende se på hvor mange etterfølgere du har, se heller på hvor mange ledere du har utrustet. For Christian Schwarz er det viktigere at folk oppdager sitt gudgitte potensial, enn at de ser opp til store og kjente ledere.

– Det er en enkel test for hvordan du kan finne ut at du har med en utrustende leder, og ikke bare en kristen guru å gjøre. Bruk 10 til 20 minutter med vedkommende. Har du med en «guru-leder» å gjøre, vil du ved slutten av samtalen føle deg mindre, mens lederen har vokst i dine øyne. Har du med en utrustende leder å gjøre, vil du i stedet føle at «dette er også jeg i stand til å gjøre, på min egen unike måte».

Når folk møter Schwarz, er det denne sistnevnte effekten han ønsker å oppnå.

– I det øyeblikket folk begynner å beundre meg, har jeg mislykkes og må endre kurs for igjen å bli et effektivt
redskap i Guds rike.

David-ene
Neste steg er å skape denne typen ledere i Naturlig Menighetsutvikling-nettverket. I disse dager starter organisasjonen
prosessen med å rekruttere såkalte «David-er». Dette er pastorer for menigheter som har gjennomført fire eller flere av Naturlig Menighetsutviklings helsesjekker, og som har opplevd 15 prosent vekst i løpet av perioden. Gruppen består av pastorer for både små
og store menigheter. Det de har til felles er at de er tilnærmelige, lærevillige og med lite ønske om status og autoritet.

– Dette er ledere som er det motsatte av guruene som fremstilles i enkelte kristne bøker og konferanser. Jeg tror bokstavelig talt at disse «David-ene» kan forandre verden.

Den viktigste oppgaven
I perioder har Christian Schwarz vært på reisefot 80 prosent av sin tid. Det var hva som krevdes for å bygge opp Naturlig Menighetsutvikling i 70 land. Arbeidet innebar ikke minst mye tid borte fra kone og barn.

– Dette var en livsstil både min kone og jeg hadde sagt ja til. Men fra begynnelsen forsto vi at dette ikke kunne
holde i veldig mange år.I dag er dette drastisk endret.
– Nå er jeg på reisefot 20 prosent av tiden, noe som fortsatt er høyt, men som gir meg betraktelig mer tid
sammen med familien. Når jeg besøker kristne i andre land tar mange seg tid til å be for meg og min familie. Jeg er klar over at familien er et utsatt punkt i en tjeneste som min. Derfor er bønneskjoldet vi lever under av stor betydning. Og når han vender hjem til familien på det tyske bondelandet, venter den viktigste lederoppgaven.

– Den største gleden i livet er familien min. Jeg har to gutter og én jente. Det å se barna mine finne sin egen, individuelle
måte å følge Gud, er den mest tilfredsstillende og utfordrende tjenesten jeg står i.