Et kallet og bemyndiget lederskap

By  |  0 Comments

 

Hvordan er en god, kristen leder?

Som Jesus
Gud kaller en åndelig leder til å være som Jesus. Han fører deg til et liv av selvfornektelse og ydmykhet, og tenner hjertet ditt til lydighet. Din hensikt er ikke å følge andre mennesker eller måle deg selv i forhold til andre kristne. Han har satt deg til side og vil ikke la deg gjøre ting som andre kanskje har «friheten» til å komme unna med. Du er en utvalgt leder!

 

Noen ledere (som kan virke veldig religiøse) kanskje promoterer og selger seg selv. Noen drar i tråder og manipulerer andre mennesker for å få realisert sine egne planer. En åndelig leder prøver ikke engang noe slikt. En åndelig leder hviler i kraften av Guds nåde, og har sin tillit til at den hellige ånd skal handle, og gjøre sin Fars vilje.

 

Åndelige ledere skryter ikke av seg selv, sitt arbeid, sin suksess eller sine bragder. Tvert imot forteller de om sine svakheter, og slik peker på at Gud er den som skal ha all heder og ære. (1Kor 1:31)

 

Økonomi og lederskap
Sjelden finner åndelige ledere sin suksess i å tjene store penger. Suksessen de har, er langt bedre en gull, og om de har mye eller lite, er deres avhengighet på Jesus alene. Noen vil kanskje ha gleden av økonomisk rikdom, men en åndelig leder forstår at det er Gud som møter deres daglige behov.

 

Ofte blir ikke en åndelig leder verdsatt eller takket offentlig, og tjenesten de gjør er ikke synlig. Dette kan være fordi Gud ønsker å bygge karakter. Noe som gjøres best langt borte fra oppmerksomhetens sentrum. En som ikke er en sann leder, kan ofte få offentlig bekreftelse og til og med ta æren for noe en åndelig leder har gjort. En åndelig leder finner sin bekreftelse i Jesus og retter sin takk til Han når bekreftelser blir gitt.

 

Stoler på Gud
Med stor omsorg gir den Hellige Ånd en åndelig leder mye kjærlighet. Åndelige ledere vet at Gud er grenseløs og suveren, og har rett til å gjøre som Han vil med sine. Selv i situasjoner hvor omstendighetene kan virke håpløse, stoler en åndelig leder på at Gud skal omfavne dem med Hans kjærlighet og komme med velsignelser til de som Han har kjærlighet og omsorg for.

 

Gud i kontroll
Husk at som en åndelig leder, forholder du deg direkte til en levende Gud. Han har rett til å binde eller løse din tunge, frigjøre eller holde dine hender, åpne eller lukke dine øyne i det å tjene Jesus Kristus. Som en Guds åndsfylte leder, er du trygg i Hans hender og beskyttet hver dag fordi Han er din personlige vokter. Gud leder deg på alle livets områder.

Du har blitt kallet og bemyndiget av Gud til å influere mennesker. Din innflytelse skal brukes til å transformere mennesker og kulturer. Bruk den innflytelsen med visdom og omhu.

 

Gene Molway er medpastor i Mariners Church i Irvine California og er en av sorthvits eksterne bidragsytere.