Religiøs vs kristen leder

By  |  0 Comments

 

Hva skiller en religiøs fra en kristen leder?

De fleste religioner bygger på hva en selv kan prestere og hvordan man tenker. Disse religiøse menneskene prøver å følge en tenkning som legger ansvaret for deres frelse kun på egne skuldre: De kan bare gjøre sitt beste og håpe at Gud viser de nåde. Ledere som ikke setter sin lit til seg selv, men til Gud som sendte sin egen sønn for å gjenopprette vårt forhold til Ham, har gode nyheter å dele til  religiøse som er villige til å lytte. Tenk litt over noen av de store forskjellene mellom “Religiøse” og kristne:

 

Troen på Gud

Religiøse tror at deres syn på Gud er basert på egne tanker og meninger om Han. Kristne tror at Gud er åpenbares gjennom skriften som fader, sønn og hellig ånd. Tre personer som også er en. Dette kan du lese om i Matt3:13-17, og 28:19. Se også 2Kor 13:14.

 

Troen på Jesus

De fleste religiøse tror at Jesus bare var menneske, en profet eller lærer som levde for 2000 år siden med en viss grad av viktighet. Kristne tror at Jesus er Guds sønn, som døde for våre synder, er selv fri fra synd, vår forløser som døde og stod opp igjen og vant over døden. Se Joh1:13-14 og 1Pet 3:18

 

Synden

Religiøse tror at mennesket er født med hjerter som er nærmest blanke ark. Dersom man synder, kan disse overvinnes med viljestyrt handling, og å gjøre godt. Kristne vet at synden går helt tilbake til Adam og Eva, og at vi har ødelagte hjerter som er åndelig døde og skilt fra Guds nåde, og at man ikke kan gjøre godt uten tro. Se Rom3:12 og Ef5:8-10

 

Frelsen

Religiøse tror at Gud ikke elsker de som gjør galt, og at hvert enkelt menneske må gjøre seg fortjent til sin egen frelse. Kristne tror at en elskende Gud sendte sin sønn som døde for våre synder. Se Rom5:8 og 1Kor15:3-4

 

Som ledere er det viktig å vikte forskjellen på det religiøse og det som er sant åndelig. En åndelig leder fungerer gjennom autoriteten og sannheten hentet fra Bibelen. Dette holder dem rotfestet når det kommer til de viktigste utfordringene i livet. Dagens åndelige ledere møter mange ikke-bibelske synspunkter som kan brekkes ned i en rekke kategorier: Naturalisme, panteisme, polyteisme og relativisme. Å vite forskjellen på disse og Guds ord, vil hjelpe deg til å bedre forstå solide måter du på en kjærlighetsfylt måte kan dele sannheten med religiøse mennesker. “De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap.” (Rom1:21-22)

 

Å vite forskjellen vil hjelpe deg med å omfavne menneskene som har blitt holdt fanget av sine egne syn på hvem Gud er. Som en sann åndelig leder, kan du gjennom autoriteten som er i Guds ord sette disse menneskene fri.

 

 

 

 

 

Gene Molway er medpastor i Mariners Church i Irvine California og er en av sorthvits eksterne bidragsytere.