Hvor har du din identitet?

By  |  0 Comments

Det er mye jeg kunne skrevet om på denne bloggen. Sånn er det når man har mye på hjertet. Så da prøver jeg å prioritere og å tenke hva som er viktig. Og jeg synes identitet er veldig viktig. Så viktig at jeg skrev om det i en oppgave som jeg poster et utdrag fra her for dere:

“IDENTITET. Hvem er du? Hva karakteriserer deg? Hvor kommer du fra? Hvor hører du hjemme? Hvilke verdier er viktig for deg? Hvilke egenskaper, talenter og gaver har du fått?

Ut i fra Jesu liv ser vi at identitet var veldig viktig for Han, og at Han var bunnsikker på sin identitet. Det fulgte Han fra før Han ble født; det gamle testamentet har mange profetier om Jesu komme, Hans liv og hans død.

Engelen profeterte også til Maria, Jesu mor, at Jesusbarnet skulle bli en frelser, like før Han ble født.

I Lukasevangeliet kapittel 2 kan vi lese om da Jesus var 12 år gammel i templet og snakket med lærerne der. Da foreldrene hans uttrykte sin engstelse for at de ikke hadde visst hvor Han befant seg sa Jesus at det ikke var noe å bekymre seg for – Han måtte jo være i sin fars hus. Videre står det at Jesus gikk frem i alder og visdom og var til behag for Gud og mennesker.

Så kommer en viktig begivenhet – Jesu dåp. I Lukas kapittel 3, vers 21-22 står det: «..og Jesus ble også døpt. Mens Han sto og ba, åpnet himmelen seg, Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen. «Du er min Sønn, den elskede, i deg har meg min glede.»

Jesus bygde sitt liv på at Han var Guds sønn. På at Han var elsket av Gud og på at Gud gledet seg i Han. Det er kanskje de tre viktigste tingene man kan bygge sitt liv på; At man er Guds barn, at man er elsket ufortjent og at Gud gleder seg i deg. Her har vi kristne tre nøkler å bygge vår identitet på. Er man rotfestet i disse tre tingene vil man elske Gud tilbake, elske seg selv og elske andre – noe som nettopp er Jesu dobbelte kjærlighetsbud, uttrykt i f.eks Matteusevangeliet kapittel 22, vers 36 til 40. Man skaper gode felleskap, godt liv og gleder Gud.

Stephen R. Covey, en høyt respektert og anerkjent ledelsesekspert, konsulent og forfatter skriver i sin bok om ledelse og livskvalitet «De 7 gode vanene» at: «For å ha evnen til forandring, må man bevare en uforanderlig følelse av hvem man er, hva man er og hvilke verdier man har.»

Hvorfor skal man legge så mye vekt på hvem man er? Jo, fordi det er viktigere med hvem du er enn hva du gjør. Man er først, så gjør man. Finner man ut hvem man er og blir trygg på det, står man bedre rustet til å gjøre det man helst vil. Den verden vi lever i forandrer seg fortere enn noen gang. Da er det viktig at vi har en uforanderlig kjerne i oss – slik at vi kan takle forandringene best mulig.

Bygger vi vår identitet på Guds ord og Bibelen får vi et godt fundament. Slik som fundamentet Jesus prater om i Matteusevangeliet kapittel 7, vers 24 til 29. Her sier han at de som hører og gjør etter hans ord er som en mann som bygger huset sitt på fjell. En som hører men ikke gjør etter hans ord er som en som bygger huset sitt på sand. Stormen kommer og huset på fjell står, mens huset på sand raser sammen. Når livet blir tøft, klarer man seg om man har en trygg identitet i Gud. Stormene vil komme, men man kommer til å stå. Om man skulle falle, så vil man reise seg igjen. Man tilhører en kjærlig, mektig og nådig Gud som bryr seg om en.”

Håper dette kan være til inspirasjon og hjelp for dere. I morgen durer vi til Sverige ogFrizon-festivalen før vi drar til Oven og spiller der. Neste helg er det Nederland (!) før vi har en overraskelse som skjer i Oslo rett etter det. Noe vi aldri har gjort før :) Følg med!

Fotballspilleren Kaká viser hvem han tilhører.