Personlighetenes Gud

By  |  0 Comments

 

Det er interessant at Bibelen fokuserer lite på aktiviteter og i stor grad på mennesker.

Navn og historier fyller skriftens sider hvor Faderen adresserer kompleksiteten av liv og tjeneste gjennom personligheter fra livets alle sider. Variasjonen i personligheten Gud har brukt i både det gamle og nye testamentet, burde oppmuntre oss alle når vi leser historien om tyver, tollere, fiskere, prostituerte og konger. Jeg vet ikke hvilken type mennesker du identifiserer deg med, men jeg vet at det er gjennom personligheten til de troende at Han gjør sitt arbeid.

Livet kan bli så raskt og hektisk, at vi kan fanges i å tenke at alt vi trenger, er å bli bedre organisert. – Eller sette i gang en aktivitet for at ting skal gå lettere. Bare ordet «organisert» høres så vakkert ut: Å sette sammen i en rekkefølge, funksjonell, strukturert helhet, arrangere ting i en logisk, konsistent form: Plassere hendelser eller gjenstander i et ønsket system eller struktur. Hvem vil ikke ha en systematisert struktur som sørger for at alt går som det skal, og er på riktig plass?

Problemet er at Gud bruker kompleksiteten av personligheter (mennesker) for å gjøre sitt arbeid. Komplekse mennesker som du og jeg, som ikke kan forklare hvorfor noe fungerer og andre ting ikke gjør det. Allikevel prøver vi å putte ting i en slags reproduserbar formel ved å bruke ord som «kjemi», eller at det bare skjedde «organisk». Sannheten er at Gud bruker sine folk til å gjøre Hans arbeid.

Ikke misforstå meg. Det er behov for struktur og planlegging, men uten personlighet vil ikke noen som helst aktivitet komme i gang eller ha noen form for varig innflytelse. Lederskap er innflytelse. Uten lederens personlighet, er et hvilket som helst arrangement tomt og uten innhold.

Gud gir mange eksempler på lederskapets personlighet. Han kunne bruke steiner (Luk 19,40) for å fullføre sin hensikt. I stedet for velger Han et vidt personlighetsgalleri av mennesker for å demonstrere sin kjærlighet og nåde overfor verden. Våre personligheter er at mønster av vår kollektive karakter, oppførsel, følelser og mentale trekk.

Vi ser variasjonen av personligheter gjennom hele skriften. Fra den usikre Moses («Men Moses sa til Herren: Hør meg, Herre! Jeg har aldri vært noen ordets mann, verken før eller nå etter at du begynte å tale til din tjener; Jeg har vanskelig for å tale og uttrykke meg» 2 Mos 4,10) … til Peter som ikke var redd for å si hva han mente («Peter tok til orde og sa: Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det», Matt 26,33).

Jeg foreslår at før du organiserer eller setter en aktivitet i bevegelse, så begynn først med en leder som har en personlighet. De er vanskeligere å finne en du kanskje skulle tro.

Gene Molway er medpastor i Mariners Church i Irvine California og er en av sorthvits eksterne bidragsytere.