Er Bibelen relevant idag?

By  |  0 Comments

Seks mennesker fra ulike yrkesgrupper forteller om de opplever Bibelen relevant.

 

POLITIMANNEN

Hva betyr Bibelen i din hverdag?

s 14 DSC_0514 - politi

Hans Magnus (29), Politimann i Oslo

– Fordelen med turnusarbeid, er at ordet «hverdag» er litt udefinert, men noe bibellesing mellom hver periode med søvn prøver jeg å få til. Ellers har jeg alltid med meg Bibelen på vei til og fra jobb. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det kjennes ganske naturlig å alltid ha den med.

– Er det deler av Bibelen som er spesielt viktig for deg i din jobb som politimann?

– Det er mange av brevene som har gode maler for hvordan et spennende gudsliv leves, men i for- hold til en jobb som politimann, har jeg brukt 1 Kor 1,9 mye. Der står det at det jeg først og fremst skal, er å ha fellesskap med Guds sønn, Jesus. Jobben min handler mye om å prestere, være flink og helst flinkest, og da er dette et nøkkelvers. Det er sikkert mange yrkesgrupper som erfarer urettferdighet, men som politimann ser jeg så tydelig hvordan livet langt fra er rettferdig. Det er til trøst å vite når en ser misbrukte barn, barn som opplever grov vold mellom foreldrene, barn som ikke blir sett og barn som lever i et gjennomalkoholisert hjem, hva som loves i Åpenbaringen 21,4: «Da skal han tørke bort hver en tåre og døden skal ikke være mer, hel- ler ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»

Har Bibelen helt konkret hjulpet deg på jobb?

– Om du tenker på selve boken Bibelen, bruker jeg ikke den på jobb. Men bønnefellesskap med Gud er en slags tvilling til Bibelen, og det får jeg bære med meg hele veien.

 

ADVOKATEN

Hva betyr Bibelen for deg?

– Den er en autoritet som jeg bygger livs- synet og tenkningen min på. Og den er en levende bok, i motsetning til de lovene som jeg håndterer til daglig, som er menneskeskapte.

Hva tenker en advokat som deg om Moselovene i Bibelen?

– Moseloven er et av mange underlige mysterier som Bibelen gir oss. Jeg tror det finnes en kontekst som vi bare delvis kan fatte og begripe. For eksempel der Moseloven sier at hvis to me

s 14 _MG_1183 - advokat

Ole Gramstad Jensen (37), Advokat

 

nn kjemper, og den enes kone tar tak i den andres edlere deler, så skal hun dø det er noe vanskelig å forholde seg til. Men Moses

kan ikke ha tatt det fra løse lufta, det må ha en kontekst. Nettopp fordi det er så kasuistisk – så veldig spesifikke ting, i motsetning til lovene
vi lager i dag krever det at vi forstår konteksten. Her er det et forsøk på å få orden, for Gud ønsker orden.

Er Bibelen i det hele tatt relevant for advokater i vår tid?

– Det er den enten de vil det eller ikke, for vår jus bygger på et samfunn som er tuftet på bibelske prinsipper og tenkning. Det gjen- nomsyrer hele lovverket. Ta for eksempel vårt straffesystem, som er bygd på tanken rundt rehabilitering og at den som straffes skal tilbake i samfunnet. Det er langt inn i de forsonende tankene som Jesus taler mye. Som kristne har vi grunn til å være stolt av rettssystemet vårt i Norge.

Har du noe favorittvers?

– Et av mange favorittvers, som også er litt tematisk relevant, er Jakob 1,25: «Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningenes gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning.»

 

STUDENTEN

Hva betyr Bibelen i studentlivet?

s 17 IMAG0178 - student

Elise Kaarstad (24), Ergoterapistudent

– Bibelen er det den alltid har vært. Jeg vet ikke om jeg hadde lest noe mer eller mindre i Bibelen om jeg ikke hadde studert. Bibelen er Bibelen. Det er Guds ord, det er der vi kan bli kjent med Gud. Jeg leser i Bibelen for å bygge relasjon og få svar på ting.

Det blir mye pensumlesing – får du tid til å lese i Bibelen?

– Det handler om hva man prioriterer. Du får alltid lest Bibelen selv om du leser mye pensum. Om sommeren leser jeg ikke pensum, men andre bøker, og jeg rekker jo å lese Bibelen da også.

Snakker studenter om Bibelen?

– Kristne studenter snakker om Bibelen, ja. Men på skolen? Litt usikker. Jeg tror ikke Bibelen blir ofte diskutert på skolen.

Det er kvelden før eksamen, og du skal finne et bibelvers som oppmuntrer en smånervøs student. Hva leser du?

– Da finner jeg Sefanja 3,17. Det verset minner meg om at Gud heier på meg. Uansett hvordan jeg føler det går, eller strever for å få det til, heier han på meg. Han vil at jeg skal gjøre det bra, derfor kan jeg hvile i ham.

 

REDAKTØREN

Hva betyr Bibelen for deg?

s 15 Simonnes Helge 3

Helge Simonnes (57), Sjefredaktør i Vårt Land

– Bibelen er en bok som jeg forholder meg til stort sett hver dag. Jeg skal ikke skryte på meg noe stort andaktsliv, men jeg har for vane å lese dagens tekst, i alle fall på hverdager. Jeg starter dagen med å lese dagens tekst i Bibelen og Vårt Land før jeg går løs på de mer verdslige avisene, i den rekkefølgen. Å få akkurat den inngangen på dagen, med den kombinasjonen, gir meg et fundament for dagen.

Kan journalister idag hente skriveteknisk inspirasjon fra Bibelen?

– Absolutt, fordi det er noen fantastiske for- tellinger der, hvor forenkling er et av grepene som av og til brukes. Bibelen tør å forenkle for å få fram et budskap. Det er en viktig del av jour- nalistikken også, som journalister av og til blir anklaget for å gjøre for mye. Men gå til Bibelen og se på Jesus-fortellingene. De er forenklet inn til margen for å få fram et poeng. Det kan man ta lærdom av.

Hva har Bibelen betydd for samfunnet vårt?

– Jeg var i Geneve forrige uke, og gikk innom reformasjonsmuseet der. Husk at oversettingen av Bibelen til forståelig språk var reformasjonens store fortjeneste. Og det betydde alt. Det ble en total religiøs omvelt- ning, og en politisk omveltning. Det viser hvilket sprengstoff som ligger i Bibelens ord. Luther snakket om troen alene, nåden alene, og Skriften alene. Det skulle ikke legges noe til, ingen ekstra åk eller byrde. Det er en veldig sterk påminnelse om Bibelens betydning i det daglige livet, og hvilken kraft som ligger i det. Og jeg tror at Bibelen har en varig innflytelse. Jeg kjenner folk som har forlatt troen, men som aldri helt greier å forlate Bibelen. Det er et sterkt vitnesbyrd om hva Bibelen betyr.

 

SMÅBARNSMOREN

Hva betyr Bibelen i din hverdag?

s 16 IMG_0490 - mor

Elisabeth Saxe (28), tobarnsmor til Noah Leander, 2 år, og Anna Linnea 1mnd.

– Som småbarnsmor har en ikke den samme tiden til seg selv eller sine priorite- ringer som før. Det er vanskelig å sette av mye tid med Gud når barna er hjemme og veldig aktive. Men å lese et vers eller et lite kapittel blir for meg så konkret at det lar seg gjøre. Jeg kan for eksempel lese et lite vers på mobilen når jeg sitter på bussen.

Savner du mer tid til bibellesing?

– Ja, jeg føler ofte jeg ikke får så mye innflytelse fra Bibelen som jeg ønsker. Men jeg er glad jeg fortsatt kjenner jeg har det ønsket, og at jeg ikke har gitt det opp. Samtidig har jeg godtatt den fasen jeg er i nå, og forventer ikke at jeg skal klare å ha en time bibellesning om dagen.

Er det deler av Bibelen som er spesielt viktig for deg som hjemmeværende og mor til to?

– Å se hvordan disiplene i Det nye testamentet levde, betyr mye. Jeg trenger små innputt fra evangeliet og om hvordan jeg kan følge Jesus og leve etter hans eksempel i hverdagen. At vi skal elske hverandre, være ivrige til å hedre hverandre og vise gjestfrihet, for eksempel. Jeg blir også opp- muntret av at Guds tanker er så annerledes enn de som er i samfunnet vårt. Alt er så omvendt for Gud. Som hjemmeværende mor i Oslo har en ikke så veldig høy status. Men jeg må jo ikke nødvendigvis få meg en karriere, for Guds tanker er så annerledes enn de som florerer i samfunnet vårt.

 

GRUNDEREN

Hvilket forhold har du til Bibelen?

– Da jeg var liten, spiste jeg lapper hvor det sto «Guds ord», for mamma sa at man måtte spise Guds ord. Det illustrerer vel hva den betyr for meg.

Hvordan har Bibelen påvirket deg til å starte en organisasjon for å hjelpe de i nød?

«Det dere ikke gjør mot én av mine minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» Det var beskjeden fra Jesus.

Har vi tatt Bibelen nok på alvor i kampen mot sosial urett?

– Nei, om vi gjorde det, hadde det ikke vært fattige mennesker i verden.

Hvorfor gjør vi det ikke?

– Jeg tror ikke folk skjønner at det er mulig.

Hva er det beste med Bibelen?

s 16 Huubert Anne Louise 3

Anne Louise Hübert (23), Grunnlegger av Aid in Action

– At den har svaret på alt.

Men har den det?

– I hvert fall veldig mye. I hvert fall det som er av vesentlig betydning. Det står ikke i Bibelen hvilken bukse jeg skal ha på meg, men det er ikke så viktig. Det står ikke hvem jeg skal gifte meg med, men den gir oss noen retningslinjer for livene våre.

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet av William Fuglset og Åsne Gotehus Køhn. Foto: Privat, KS-Arkiv