Større enn alt

By  |  0 Comments

Sorthvit møtte låtskriver og lovsangsleder David Andrè Østby for å spørre hva han tenker om lovsang, tilbedelse, festivaler og digital nedlasting.

Av Harald Flem

 

EP’en “større enn alt” ble spilt inn på Skjærgårds Music & Mission festivalen. En festival de fleste av oss kanskje forbinder med sol og sommer. Avgjørelsen om å gjøre et opptak, ble gjort kun få uker før festivalen. Det var først stor usikkerhet på hvorvidt dette ville bli brukbart i det hele tatt, men etter å ha hørt på materialet ble det klart at dette var noe de ønsket at mange flere skulle få høre.

 

Før het det Skjærgårdsgospel, og nå Skjærgårds Music and Mission. For de som ikke kjenner til festivalen, er dette en gospel-EP?

Snakker vi om gospel, som i det engelske ordet for «evangeliet», er begrepet treffende. Snakker vi om gospel, som i musikksjangeren, er det ikke mye gospel å spore.

Mange ser på lovsang som en egen musikalsk sjanger. Hva tenker du om det?

Lovsang er i utgangspunktet ingen musikalsk sjanger, selv om det kan virke sånn dersom du stikker innom en menighet eller kristen festival. Lovsang, slik det vanligvis praktiseres i kristne miljøer, har en kollektiv funksjon. Det betyr at flest mulig skal kunne kunne synge med, forstå ordene og lære seg melodien. Det kan igjen virke begrensende på det kreative uttrykket og dessverre gjøre «lovsangen» mer musikalsk smalsporet enn den kanskje burde være. Gud har skapt oss som kreative vesner, derfor kan vi ta i bruk alle uttrykk til Hans ære.

 

Hvem tok initiativet til dette prosjektet? Har det vært mange utfordringer fra ide til ferdig produkt?

Prosjektet er et samarbeid mellom Skjærgårds Music & Mission og meg selv. I sommer ledet Marie Pihlstrøm Frostlid og jeg lovsangen i BigTop teltet under Skjærgårds for andre året på rad. Jeg tok med noen nye låter til den første bandøvelsen i juni, og opplevde at vi klarte å skape noe unikt sammen. Vi ønsket å fange denne nerven på tape, og bestemte et par uker i forkant av festivalen for å gjøre live-opptak i BigTop. I begynnelsen var vi ikke sikre på om det var brukbart i det hele tatt, men da vi høre på opptakene ble det klart at dette var noe vi ønsket at mange flere skulle få høre.

 

De fleste forbinder kanskje Skjærgårds festivalen med sommer og sol. Er intensjonen å skape litt sommerstemning midt på vinteren?

Intensjonen var først og fremst å fange den unike tilbedelsen i BigTop-teltet. Samtidig er det også et ønske om å skape en forlengelse av festivalen utover i året. Videre var ønsket også å presentere nye sanger og uttrykk og ikke minst skape en plattform for lovsang og kreativitet utfra Skjærgårds.
Ettersom denne EP’en ble sluppet vinterstid, håpet vi folk skulle bli sommervarme i hjertet når de hører igjen disse sangene. Flere har gitt tilbakemeldinger om at de opplever akkurat det, og at de er glade for å høre igjen sanger de har sunget på helt siden festivalen.

 

Hvordan skjer sammensetningen av artister og låter? Er dette tilfeldige utifra hvem som leder, eller er det et samarbeid som strekker seg langt tilbake?

Marie og jeg kom inn som lovsangsledere i 2009, etter at Rudi Myntevik hadde vært lovsangsleder på festivalen i et par år. Resten av bandet har, med et par unntak, spilt sammen på Skjærgårds i seks-syv år. Vi har valgt å ta med sanger på denne EP-en som både er nyskrevne, og som vi opplevde fungerte spesielt bra i festivalen. Ønsket er også at dette er låter som også kan synges og spilles av andre.

 

Tittellåten “større enn alt”, har du skrevet sammen med Rudi Myntevik. Hvilke utfordringer møter man på når man skriver sammen?

Jeg fikk ideen til låta, gjorde en rask innspilling og sendte den over til Rudi. Vi hadde forsøkt å skrive sammen en gang tidligere, uten like mye hell. Men Rudi likte det han hørte og sendte umiddelbart tilbake ideer og forslag til forbedringer. Slik jobbet vi litt fram og tilbake til låta nådde sin ferdige form.

 

Hvordan samarbeider dere i praksis? Skjer det ved at en har tekst og den andre melodi, eller er det en som har kommet med noen verselinjer?

Den største utfordringen med å skrive sammen med andre er å tørre å gi slipp på sine egne ideer. Jeg er mest vant til å jobbe alene, noe også Rudi er, og derfor kan det være skremmende å overgi gode ideer i andres hender. Det handler om en stor grad av tillitt, respekt og trygghet. Stort sett har jeg opplevd slike samarbeid som berikende – og Større Enn Alt er et eksempel på hvor vellykket det kan bli.

 

Låta skal ha blitt skrevet til årest Skjærgårdsfestival med temaet “nedenom og hjem”. Var det rett og slett et bestillingsverk?

Nei, men ideen bak låta var inspirert av temaet for festivalen. At «Større Enn Alt» burde bli «den uoffisielle temalåta» for festivalen ble først tydelig da den var ferdig skrevet.

Tror du vi alle må nedenom for å komme hjem, eller kommer man også dit selv om man ikke har møtt på de helt store skjærene i livet?

Temaet, akkurat som sangen, dreier seg om at Guds storhet handler om at han ble liten. Gud ble en av oss for å frelse sånne som oss. Han så at vi ikke klarte å leve opp til Hans standard, derfor sendte han sin egen sønn for å fjerne oppfylle kravene en gang for alle. Dette er noe som angår oss alle, samme om vi føler oss «oppe» eller «nede».

 

Hvilke personer har vært involvert i studio og etterarbeid? Har dere jobbet sammen før?

Atle Rovik i Steps Music i Oslo har gjort etterarbeidet og produsert prosjektet sammen med meg. Vi er gode venner og har tidligere jobbet på Ungfila LIVE-platene og på noen av mine soloprosjekter.

Hva er neste prosjekt, og blir dette isåfall de samme personene?

Vi er alle engasjert i ulike sammenhenger og har egne musikalske karrierer og prosjekter på gang. Men vi jobber for at denne EP-en bare er en smakebit på flere lignende lovsangsprosjekter i Skjærgårds-regi.
Tror du det er potensial for andre festivaler å gjøre lignende produksjoner?

Kristne miljøer er fulle av kreative, dyktige og scenevante sangere og musikere. Jeg har tro på at kreativitet forløser kreativitet. Ett av mine håp for denne EP-en er at flere skal inspireres til skrive sanger og engasjere seg i lovsang i sitt eget lokalmiljø. Jeg tror de kristne festivalene kan være katalysatorer og inspiratorer for en kreativ oppblomstring i Norge.

EP’en er kun tilgjengelig digitalt.  Hvorfor ikke CD?

Vi ønsker å omfavne utvikligen framfor å motarbeide den. Musikkbransjen er i kraftig endring. Samtidig som markedet for EP-er fra før er lite, raser det fysiske platesalget. Digital distribusjon åpner for helt andre formater, som for eksempel EP-er og singler. Vi tror folk vil være like interessert i å laste ned tre sanger fra Skjærgårds, som et helt album. Dessuten er det jo mye rimeligere!

En utfordring med digitaldistribusjon er at det skjer mye ulovlig kopiering og “låning” av musikkfiler. Både venner imellom men også på fildelingsservere. Er dere ikke redde for at kun et fåtall vil laste ned fila og deretter bare dele videre?

Det aller viktigste er at sangene skal bli hørt. Jeg vil anse disse sangene som bruksmusikk, og ved at flere får høre dem, ønsker kanskje flere å synge dem og bruke dem i sitt lokalmiljø. Med Streamingtjenester som Wimp og Spotify kan vi heller ikke lenger regne «suksess» i antallet kjøpte og nedlastede mp3-filer. Den som motarbeider utviklingen vil tape til slutt. Derfor ønsker vi heller å ta i bruk de mulighetene som nye distribusjonskanaler og nye formater gir oss til å få musikken vår ut til flest mulig. Men selvfølgelig håper vi så mange som mulig kjøper låtene. På den måten er vi med på å legge grunnlaget for mer musikk fra Skjærgårds i framtiden.

Har du noen formening om kristne er flinkere til å kjøpe digitalt enn andre? Har de isåfall et ansvar her?

Det vet jeg ikke noe om. Men alle, også kristne, bør sørge for at streaming og nedlasting foregår på en lovlig måte. Det er alltid noen som har skrevet eller spilt inn musikken som vi konsumerer, og de har rett til å få betalt for jobben de har gjort. Jeg er sikker på er at flere kunne levd av å skape ny musikk dersom flere hadde betalt for seg.

Du er forholdsvis godt kjent som lovsangsleder. Er det noen forskjell på å være lovsangsleder og synge eller spille sanger med kristent innhold?

Det er endel likhetstrekk mellom en lovsangsleder og en kristen artist. Likevel anser jeg ikke en lovsangsleder som en artist, men som en tjener. Når jeg leder lovsang benytter jeg meg av artistiske virkemidler, men ønsker først og fremst å hjelpe mennesker til å tilbe Gud. Jeg tror lovsang handler om åpenbaring og respons: Når vi forstår hvem Gud er, hva han har skapt og hva han har gjort, blir vår respons tilbedelse. Som lovsangsleder er min oppgave å tilrettelegge for at det kan skje.