Velfungerende team

By  |  0 Comments

 

Hvordan kan vi bygge opp gode og velfungerende team?

Som ledere er vi på konstant jakt etter bedre måter å organisere våre oppgaver og team. Det å bygge et team med en harmonisk struktur som fungerer opp mot både vekst og visjon er en utfordring for enhver leder.

 

For noen år tilbake ble jeg valgt som ledende pastor i en menighet i sør- California. Min første oppgave var å forenkle et system som hadde vokst seg veldig komplekst etter hvert som menigheten hadde blitt større. Menigheten hadde blitt delt opp i fraksjoner, og ulike avdelinger i menigheten fungerte uavhengig av hverandre. Dette overrasket meg, men jeg søkte råd, evaluerte hver person som hadde en lederfunksjon og med Guds nåde kjempet for å holde alt enkelt.

 

Her er retningslinjene jeg lærte og satte i verk som hjalp oss med å reorganisere slik at vi kunne bli et harmonisk og godt fungerende team. Jeg håper de også kan komme deg til hjelp:

 

Ikke la team rapportere til team

Velg ut enkeltpersoner som er utrustet med verdier som kan sette oppgaver ut i handling. De vil sette sammen teamet som trengs for å gjennomføre oppgaven. Team som “rapporterer” til andre team vil fort begynne å fungere som komiteer (Komité – En gruppe mennesker som offisielt har fått i oppgave å utrede, vurdere og rapportere vedrørende en oppgave eller funksjon). Dette fører ofte til at de forsvinner inn i sine egne møter hvor de går i sirkel og får gjennomført veldig lite.

 

Sett dine beste personer i de beste posisjonene

Ledere som kan inspirere, forene, utvikle og skape momentum er de du vil ha øverst i organisasjonen. De vil igjen omgi seg med personer som kan få ting gjort. Vurder personene du har tilgjengelig, og finn ut hvem som kan gjøre visjonen levende. Ikke bare si den, men også utruste medarbeiderne til oppgavene som må gjøres.

 

Gjør det enkelt

Bruk menneskene du har, og ikke let etter eksterne som skal “lede” din organisasjon. Dersom du trenger å hente noen utenifra til å lede dine team kan du bare glemme “enkelt”. Forbered deg i så fall fra mellomledere som leder mellomledere til et enda mer komplekst og tungt system.

 

Ha et team og et møte

For mange team og for mange møter er en dårlig organisatorisk struktur. Jeg fant fort ut at et velfungerende ukemøte med de rette folka var mye mer effektivt enn en hel rekke møter med forskjellige grupper, komiteer og utvalg.

 

Hold fokus

Klarhet er veldig viktig, og min oppgave var veldig klar: Gi næring, utvikle, koordiner og hold menigheten du leder mot målet med en klar forståelse og lidenskap for å forandre liv gjennom Jesu kraft.

 

Om du skal inn i en ny oppgave eller bare er i starten på et nytt år, ønsker du kanskje å reorganisere litt. Jeg håper disse retningslinjene kan være til hjelp for deg.


Gene Molway er medpastor i Mariners Church i Irvine California, og er en av sorthvits eksterne bidragsytere.